Πρόσκληση Εκπαιδευτικών σε επιμορφωτική ημερίδα

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ06 Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Η-ρακλείου να συμμετέχουν στην επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Οικονομική κρίση: οι επιπτώσεις της στην κοινωνία, στην οικογένεια και στην σχολική κοινότητα», την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013 από τις 8:15π.μ. έως τις 14:00 μ.μ. στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμε-λητηρίου Ηρακλείου σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο