Διευκρίνιση της αριθμ. πρωτ. 4728/Δ2/14.01.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΧ9-ΦΟΣ) Υ.Α. «Αυτοδίκαιη ένταξη των εκπ/κών ΔΕ στις νέες περιοχές μετάθεσης»

Διευκρίνιση της αριθμ. πρωτ. 4728/Δ2/14.01.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΧ9-ΦΟΣ) Υ.Α. «Αυτοδίκαιη ένταξη των εκπ/κών ΔΕ στις νέες περιοχές μετάθεσης».

Διαβάστε την ανακοίνωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο