Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Ν. Ηράκλειου, ως Συμβουλίου Επιλογής

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Ν. Ηράκλειου, ως Συμβουλίου Επιλογής

Διαβάστε την ανακοίνωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο