Κατανομή πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης (ειδικός φορέας 90-21/185) σε επιμέρους ΚΑΕ.

Κατανομή πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης (ειδικός φορέας 90-21/185) σε επιμέρους ΚΑΕ.

Διαβάστε την ανακοίνωση