ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης και αυτοδίκαιη ένταξη των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις νέες περιοχές μετάθεσης.

Σχετικό Αρχείο 1

Σχετικό Αρχείο 2

Μετάβαση στο περιεχόμενο