ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ & ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Σίτιση αναπληρωτών εκπ/κών στις Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 2012-2013

Σχετικά Αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο