ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΥΛΛΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ.

ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 15/1/2013

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ