«Μήνυμα του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης και των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης για το ζήτημα των προσφύγων»

Δελτίο τύπου ΠΔΕ Κρήτης Προσφυγικό Zήτημα

Περισσότερα

Ανακοινοποίηση Τελικών Πινάκων Κατάταξης Υποψήφιων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Σχ. Έτους 2016-2017

Μεταφορτώστε το αρχείο από τα σχετικά έγγραφα παρακάτω. ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΠ 16-17  

Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 118580/Η2/19-7-2016 ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΓΓΛΟΦΩΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΗΣ ‘Η ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (NOTICE 2016) Οδηγίες FORMAL APPLICATION 2016 ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ N1599 (English) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ N1599

Περισσότερα

Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης α) προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και β) προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις δομές της Ειδικής Αγωγής – ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Ϋ, Σ.Μ.Ε.Α.Ε., καθώς και στην εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γεν. Παιδείας.ΦΕΚ 2217 Τ. Β

18-07-16 Καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και η διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2015 2016

30544 – s Πίνακας ΣΚΕΔ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 30544 – s Αίτηση Εκπαιδευτικού 30544 – s Ενισχυτική ΠΕ02 ΔΔΕ 30544 – s Ενισχυτική

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο