Σημαντικές ημερομηνίες

1η Ανακοίνωση: 13 Ιανουαρίου 2016

Έναρξη υποβολής περιλήψεων: 13 Ιανουαρίου 2016

2η Ανακοίνωση: 5 Φεβρουαρίου 2016

Λήξη υποβολής περιλήψεων: Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016  ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ενημέρωση αποδοχής εργασιών: Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016  ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ανακοίνωση προγράμματος: Πρώτο δεκαήμερο Απριλίου ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διεξαγωγή συνεδρίου: 13-15 Μαΐου 2016

Λήξη υποβολής εργασιών για τα πρακτικά: 15 Ιουλίου 2016 ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Ενημέρωση αποδοχής πλήρων κειμένων για δημοσίευση: 10 Νοεμβρίου 2016 ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο