Οδηγίες για εισηγήσεις

Οδηγίες μορφοποίησης εργασιών

Ανάλογα με τον τύπο της εργασίας που θα καταθέσετε, δηλαδή εισήγηση ή εργαστήριο, κατεβάστε από την ενότητα Σχετικά έγγραφα στο τέλος της σελίδας, το έγγραφο “Οδηγίες μορφοποίησης κειμένων_ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ” ή “Οδηγίες μορφοποίησης κειμένων_ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ” αντίστοιχα και προσαρμόστε το κείμενό σας στη σελίδα πρότυπο.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έκταση κειμένου: Τα κείμενα των προφορικών εισηγήσεων που θα κατατεθούν θα έχουν έκταση 7-10 σελίδες. Τα κείμενα των εργαστηρίων θα έχουν έκταση 4-10 σελίδες.

Μορφοποίηση σελίδων

Το αρχείο που θα υποβληθεί θα πρέπει να έχει τη μορφή .doc ή .docx

Μέγεθος σελίδας: A4 (21 x 29.7 cm).

Γραμματοσειρά: Calibri

Μέγεθος γραμματοσειράς: 12 στιγμές κανονική για το κείμενο του κυρίως σώματος και 10 στιγμές για τις υποσημειώσεις (τοποθετούνται στο κάτω μέρος της σελίδας στην οποία αναφέρονται).

Η στοίχιση είναι πλήρης με 1,5 διάστιχο, για το κείμενο του κυρίως σώματος και τις βιβλιογραφικές αναφορές.

Οι παράγραφοι δεν έχουν εσοχή.

Το κυρίως σώμα μπορεί να χωρίζεται σε ενότητες και υποενότητες οι τίτλοι των οποίων δίδονται από το/τη συγγραφέα και γράφονται με πλάγια γραφή. Οι τίτλοι των ενοτήτων αριθμούνται με αρχή το 1 (όπως φαίνεται στην ενότητα «Εισαγωγή-Προβληματική») και γράφονται με χαρακτήρες μεγέθους 14 στιγμές και έντονη γραφή.

Οι τίτλοι υποενοτήτων (π.χ. 1.1 Υποενότητα) θα πρέπει να έχουν μέγεθος 12 στιγμών, έντονη γραφή και στοίχιση αριστερά.

Υποενότητες δευτέρου επιπέδου καλό είναι να αποφεύγονται. Αν κρίνονται όμως απαραίτητες τότε οι τίτλοι γράφονται με μέγεθος στιγμών 11 και πλάγια έντονη γραφή.

Περιθώρια: αριστερά, δεξιά: 3 cm και πάνω και κάτω: 2,5 cm.

Οι βιβλιογραφικές αναφορές ακολουθούν το πρότυπο APA (δείτε σχετικά έγγραφα)

Δείτε επίσης: APA Reference Style Guide
 

 

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο