Βεβαιώσεις

Μπορείτε να κατεβάσετε τη βεβαίωσή σας από τους παρακάτω συνδέσμους.

Αφού κατεβάσετε το κατάλληλο αρχείο pdf, μπορείτε να το ανοίξετε και να εκτυπώσετε τη σελίδα της δικής σας βεβαίωσης, μέσα από τις επιλογές εκτύπωσης. Μετά το άνοιγμα του αρχείου μπορείτε να αναζητήσετε το ονοματεπώνυμό σας για να μεταφερθείτε αμέσως στη σελίδα της δικής σας βεβαίωσης: απλώς πατήστε Control+F και πληκτρολογήστε το ονοματεπώνυμό σας.

Εναλλακτικά μπορείτε να αποκόψετε τη σελίδα της δικής σας βεβαίωσης και να την αποθηκεύσετε χρησιμοποιώντας εργαλεία ανοικτού λογισμικού όπως το PDFSplit! και άλλα.

 

Κατεβάστε τη βεβαίωσή σας!

Βεβαίωση συμμετοχής στο Συνέδριο

Βεβαίωση συμμετοχής στο Συνέδριο Α-Ι

Βεβαίωση συμμετοχής στο Συνέδριο Κ-Π

Βεβαίωση συμμετοχής στο Συνέδριο Ρ-Ψ

 

Βεβαίωση συμμετοχής σε Εργαστήριο

Βεβαίωση συμμετοχής σε Εργαστήριο

 

Βεβαίωση Εισήγησης

Βεβαιώσεις Εισηγητών

 

Βεβαίωση Συντονισμού Εργαστηρίου

Βεβαίωση Συντονισμού Εργαστηρίου

 

Βεβαίωση συμμετοχής στην Επιστημονική Επιτροπή

Βεβαίωση συμμετοχής στην Επιστημονική Επιτροπή

 

Βεβαίωση συμμετοχής στην Οργανωτική Επιτροπή

Βεβαίωση συμμετοχής στην Οργανωτική Επιτροπή

 

Βεβαίωση συμμετοχής στην Γραμματεία του Συνεδρίου

Βεβαίωση συμμετοχής στην Γραμματεία του Συνεδρίου

 

Βεβαίωση συμμετοχής στην Κριτική Επιτροπή
Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνδρομή σας στην αξιολόγηση των περιλήψεων των εργασιών. Σύντομα θα σας αποσταλούν οδηγίες για την αξιολόγηση των ολοκληρωμένων κειμένων.
Οι βεβαιώσεις θα αναρτηθούν εδώ μετά το πέρας της κρίσης των ολοκληρωμένων εργασιών.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο