Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΔΕ Κρήτης

 

Ενημερωτικά Δελτία Godigital

Οι αρχές, οι βασικοί άξονες και τα αποτελέσματα του έργου Godigital παρουσιάζονται συνοπτικά μέσα από τις περιοδικές εκδόσεις της σύμπραξης

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ERASMUS-DAY 2020

Η ΠΔΕ Κρήτης συμμετέχει στον εορτασμό των Erasmus+ days 2020 με ανοιχτή εκδήλωση παρουσίασης των προγραμμάτων DIMAS, CANVASS+, IMMERSE, CODESKILLS4ROBOTICS,

Αποτελέσματα Σχολικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων Erasmus+ 2020

Με βάση τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε το ΙΚΥ στην ιστοσελίδα του, περίπου 80 εγκεκριμένα σχέδια όλων των κατηγοριών και δράσεων

3η ενότητα του κύκλου διαδικτυακών σεμιναρίων με τίτλο «Αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων της ΠΔΕ Κρήτης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση : παιδαγωγικές προτάσεις κι εκπαιδευτικά εργαλεία» Παρασκευή 29/05/2020 (17:00 – 19:00)

Η 3η ενότητα του κύκλου διαδικτυακών σεμιναρίων με τίτλο «Αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων της ΠΔΕ Κρήτης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

2η ενότητα του Κύκλου διαδικτυακών Σεμιναρίων «Αξιοποίηση των προγραμμάτων Erasmus+ της ΠΔΕ Κρήτης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση : παιδαγωγικές προτάσεις κι εκπαιδευτικά εργαλεία» Παρασκευή 22/5/2020 (17:00 – 19:00)

Παρασκευή 22/5/2020 (17:00 – 19:00)   «Godigital – Ηλεκτρονική Μάθηση και αναβάθμιση ψηφιακών Δεξιοτήτων εκπαιδευτικών». «Ψηφιακά προγράμματα συνεργασίας ΠΔΕ Κρήτης