Απαραίτητα έντυπα – δικαιολογητικά για τους προσληφθέντες στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ που αφορούν το ΠΥΣΕΕΠ (απόδοση ΜΚ -άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου-έγκριση απασχόλησης σε δημόσιο φορέα με αμοιβή)

Λήψη του ενημερωτικού σε pdf Έντυπα 1.Αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακού-διδακτορικού τίτλου ΠΥΣΕΕΠ 2.Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας ΠΥΣΕΕΠ 3.Υπευθυνη Δήλωση ΠΥΣΕΕΠ 4.Υπευθυνη Δήλωση … Συνεχίστε να διαβάζετε το Απαραίτητα έντυπα – δικαιολογητικά για τους προσληφθέντες στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ που αφορούν το ΠΥΣΕΕΠ (απόδοση ΜΚ -άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου-έγκριση απασχόλησης σε δημόσιο φορέα με αμοιβή).