ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Β.Π.) ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π ΚΡΗΤΗΣ

Περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης (Φορέας: 1019-206-9901000) περιόδου Αυγούστου 2023

Περισσότερα

Πρόσληψη Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ, Πλήρους και Μειωμένου Ωραρίου με σύμβαση ορισμένου χρόνου, αγγλόφωνων και ελληνόφωνων τμημάτων διδασκαλίας ξένης ή μητρικής γλώσσας εκτός της Ελληνικής, του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2023-2024

Περισσότερα

Πίνακες τοποθέτησης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θητεία κατά το σχολικό έτος 2023-2024 στα Πρότυπα Σχολεία και στα Πειραματικά Σχολεία.

Περισσότερα

Κυρωμένος τελικός αξιολογικός πίνακας των δεκτών υποψηφίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία και Πειραματικά Σχολεία της Π.Δ.Ε. Κρήτης κατά το σχολικό έτος 2023-2024

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο