Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων–δηλώσεων προτίμησης περιοχών υποψήφιων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Περισσότερα

Απόφαση οριστικής τοποθέτησης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών που: α) έχουν διοριστεί σε ΣΔΕΥ/ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης (ΦΕΚ 1927/Τ΄Γ/16-8-2022), β) αιτούνται βελτίωσης θέσης εντός περιοχής διορισμού, γ) έχουν μεταταχθεί σε ΣΔΕΥ/ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης( ΦΕΚ 1786 /Τ Γ’/27-7-2022)

Περισσότερα

Πρόσκληση για δήλωση προτίμησης/τοποθέτησης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών διοριστέων, αιτούντων βελτίωσης θέσης εντός περιοχής διορισμού και μεταταχθέντων σε ΣΔΕΥ/ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο