Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Τακτικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ Email
Πρόεδρος

Καρτσωνάκης Εμμανουήλ

Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

2810302440 2810302444 dntis@kritis.pde.sch.gr
Αντιπρόεδρος Πουλλά Ελένη

ΣΕΕ κλάδου ΠΕ06 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

Μέλος Κατσαγκόλης Αθανάσιος

Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου

dntis@dide.las.sch.gr

 

Αιρετοί Εκπρόσωποι Εκπαιδευτικών

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ Email
Μέλος Τσαμαντάκης Ιωάννης

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02

Μέλος Αστρινάκης Ιωάννης

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01

Αναπληρωματικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ Email
Πρόεδρος Τζανάκης Εμμανουήλ
Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Χανίων
Αντιπρόεδρος Γιασσάκη Σοφία
ΣΕΕ κλάδου ΠΕ07 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Μέλος Γαζανός Ιωάννης
Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου
Μέλος Βαρβεράκης Ανδρέας
εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 (αιρετός)
Μέλος Σάπιος Παναγιώτης
εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 (αιρετός)

Γραμματεία

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ Email
Γραμματέας Σεργάκη Μαρία

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ05 αποσπασμένη
στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης

2810302443 2810302447 bvathmia@kritis.pde.sch.gr
Αναπληρώτρια Ματθαίου Θεονύμφη

Διοικητική Υπάλληλος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού της ΠΔΕ Κρήτης

2810302449 2810302447

 

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

Τακτικά μέλη:

1. Κουρουτός Μιχαήλ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στο σχολείο «ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ Σχολή
Πατησίων»

2. Μιχελογιαννάκη – Καραβελάκη Αταλάντη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στο Ιδιωτικό
Εκπαιδευτήριο «ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ»

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Ανδρουλιδάκης Αλέξανδρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο «ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ» (Άγ. Ιωάννης, Ηράκλειο)

2. Τομαζινάκης Αριστόκριτος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Σχολείο «Ναύσταθμος»

 

Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.

Τακτικά μέλη:

1. Κοπιδάκης Νικόλαος

2. Αργουδέλης Ζαννής

Αναπληρωματικά μέλη (αντίστοιχα):

1. Κυραϊλίδης Χαράλαμπος

2. Μαυροματάκη Μαριάννα

 

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

(Σύμφωνα με απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με αριθμ.πρωτ.: Φ.350 / 17 / 118966 / E3  10 – 9 – 2020  με ΑΔΑ: ΨΜΚΛ46ΜΤΛΗ-Ξ1Κ)

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο