ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ (ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ) ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ Δ.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Συνάντηση στελεχών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης και του Πανεπιστημίου Κρήτης για το προγράμματος «Εικο-Στήριξη και Παιδί»

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο