ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Β.Π.) ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π ΚΡΗΤΗΣ

Περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης (Φορέας: 1019-206-9901000) περιόδου Αυγούστου 2023

Περισσότερα

Πρόσληψη Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ, Πλήρους και Μειωμένου Ωραρίου με σύμβαση ορισμένου χρόνου, αγγλόφωνων και ελληνόφωνων τμημάτων διδασκαλίας ξένης ή μητρικής γλώσσας εκτός της Ελληνικής, του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2023-2024

Περισσότερα

Πίνακες τοποθέτησης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θητεία κατά το σχολικό έτος 2023-2024 στα Πρότυπα Σχολεία και στα Πειραματικά Σχολεία.

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο