Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2024- 2025

Περισσότερα

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας (ΣΕΠ) Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2024-2025.

Περισσότερα

Κύρωση Τελικού Αξιολογικού και Επικουρικού Πίνακα Επιλογής, κατά φθίνουσα σειρά, υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση με επιλογή για τη θέση Διευθυντή/ντριας του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας (ΣΕΠ) Ηρακλείου Κρήτης

Περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Περισσότερα

Αναπροσαρμοσμένος Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη θέση Διευθυντή/ντριας στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο