Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων διευθυντών/ντριών της κενούμενης θέσης του Γυμνασίου Φουρφουρά, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περ. Ενότητας Ρεθύμνης

Περισσότερα

Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα υποψήφιας διευθύντριας της κενούμενης θέσης του 6/θ Δημοτικού Σχολείου Βιάννου, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Περισσότερα

Κύρωση τελικού αξιολογικού, κατά φθίνουσα σειρά, πίνακα υποψηφίων διευθυντών της κενούμενης θέσης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σούδας, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

Περισσότερα

Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού, κατά φθίνουσα σειρά, πίνακα υποψηφίων διευθυντριών των κενούμενων θέσεων του 2ου Δ.Σ. Σητείας & Δ.Σ. Κεντριού, της ΔΙ.Π.Ε. Λασιθίου

Περισσότερα

Έναρξη εργασιών του 3ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου της Π.Δ.Ε. Κρήτης – Οδηγίες για την είσοδο στον ψηφιακό χώρο του Συνεδρίου

Περισσότερα

Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων διευθυντριών της κενούμενης θέσης του 5/θ (λειτουργικά 6/θ) Δημοτικού Σχολείου Βαγιονιάς, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Περισσότερα