Πρόσκληση υποψηφίων εγγεγραμμένων στον κυρωμένο τελικό ενιαίο αξιολογικό, κατά φθίνουσα σειρά, πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση με επιλογή θέσεων διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου, για υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση στην κενούμενη θέση του Πειραματικού 8ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ !!!

(Από Παρασκευή 5/7/24 έως Τετάρτη 10/7/24 και ώρα 10:00)

Πρόσκληση υποψηφίων αξιολογ_ πίνακα Δ_Π_Ε_ Ηρακλείου για κενούμενη θέση Δντή 8 Πειρ_ Δ_Σ_ Ηρακλείου
Μετάβαση στο περιεχόμενο