Απόφαση οριστικής τοποθέτησης Νεοδιόριστων/Μετατιθέντων/Αιτούντων βελτίωση θέσης εντός περιοχής διορισμού, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών σε ΣΔΕΥ/ΚΕΔΑΣΥ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ_ΜΕΤΑΤΙΘΕΝΤΩΝ_ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΕΠ ΣΤΑ ΣΔΕΥ_ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. 9ΑΦΟ46ΝΚΠΔ-47Α
Μετάβαση στο περιεχόμενο