Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας (ΣΕΠ) Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2024-2025.

6ΞΟ146ΝΚΠΔ-8Ω8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΣΕΠ

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο