Συμπληρωματική Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού διδασκαλίας Ιταλικής Γλώσσας μειωμένου ωραρίου 15 ωρών, του αγγλόφωνου τμήματος του Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2023-2024

88461_1_66ΑΧ46ΝΚΠΔ_ΑΞΠ_2η_ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ_ΣΕΠ_ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο