Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

ΕΞΕ - 26374 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για τ...σβεστι
Μετάβαση στο περιεχόμενο