ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΗΔΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (ΕΠ.Ε.Σ.) ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ : ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 ΜΕΧΡΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο