Έγκριση του με αρ. 2/1-11-2023 πρακτικού της Επιτροπής ελέγχου αιτήσεων των υποψηφίων εποπτών-εκπαιδευτικών για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-2024 και του οριστικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων εποπτών-εκπαιδευτικών για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, ανά ΕΠΑ.Λ. και ειδικότητα

Απόφαση έγκρισης πρακτικού τριμελούς επιτροπής & οριστικού πίνακα εποπτών-εκπαιδευτών Μεταλ. έτους- Τάξης μαθητείας, περ
Μετάβαση στο περιεχόμενο