Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Έγκυρων Αιτήσεων Υποψηφίων Μαθητευομένων στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-2024 στην ΠΔΕ Κρήτης

Η δυνατότητα καταχώρησης των εγγραφών από το προσωπικό των ΕΠΑ.Λ. στο ΠΣ, θα είναι διαθέσιμη από σήμερα 01-11-2023 ώρα 9:00 μέχρι και Παρασκευή 3.11.2023 και ώρα 23:59 κατά τις ώρες λειτουργίας των ΕΠΑ.Λ.

Οι υποψήφιοι καταθέτουν στο ΕΠΑ.Λ. Αίτηση Εγγραφής και Υπεύθυνη Δήλωση ότι κατά την υπογραφή της Σύμβασης Μαθητείας θα είναι και θα παραμείνουν για όλη τη διάρκεια του προγράμματος, εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Και τα δύο έντυπα παράγονται από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας στο ΕΠΑ.Λ.

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας (άρθρο 8 παρ. 2, ΦΕΚ 5953/τΒ΄/13-10-2023), οι επιλαχόντες δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής κατά το ίδιο χρονικό διάστημα στο οποίο υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής και οι επιτυχόντες συνυποψήφιοί τους. Οι αιτήσεις τους όμως θα ληφθούν υπόψη κατά τη δημιουργία τμημάτων, μόνο σε περίπτωση υπαναχώρησης επιτυχόντων υποψηφίων.

Υποψήφιοι που δεν θα καταθέσουν αίτηση εγγραφής εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, δεν θα μπορούν να συμμετέχουν σε τμήματα του Μεταλυκειακού έτους περιόδου 2023-2024.

Μετάβαση στο περιεχόμενο