ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ-Απόφαση έγκρισης πρακτικού τριμελούς επιτροπής Μεταλ. έτους- Τάξης μαθητείας, περιόδου 2023-24 με ΑΔΑ

Ενημερώνουμε ότι από σήμερα Παρασκευή 27/10/2023, ώρα 16:00 μ.μ. έως και Τρίτη 31/10/2023, ώρα 13:00 μ.μ., θα είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων από τους υποψήφιους επόπτες-εκπαιδευτικούς μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο