ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ : 1) ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2) ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 3) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 4) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 5) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση μέσω της ειδικής εφαρμογής
υποβολής αιτήσεων έως την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 12:00

ΔΕΚΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ_signed

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο