2η Απόφαση Πρόσληψης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΔΕ, Πλήρους Ωραρίου με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ελληνόφωνων & αγγλόφωνων τμημάτων του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2023-2024

ΨΞ6Χ46ΜΤΛΗ-ΧΧΗ_ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ_ΣΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2022-2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο