Πρόσληψη Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ, Πλήρους και Μειωμένου Ωραρίου με σύμβαση ορισμένου χρόνου, αγγλόφωνων και ελληνόφωνων τμημάτων διδασκαλίας ξένης ή μητρικής γλώσσας εκτός της Ελληνικής, του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2023-2024

ΨΒ4Κ46ΝΚΠΔ-2ΘΡ_ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΕΠ 2023-2024

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο