Πίνακες τοποθέτησης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θητεία κατά το σχολικό έτος 2023-2024 στα Πρότυπα Σχολεία και στα Πειραματικά Σχολεία.

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο