Απόφαση τοποθέτησης αποσπασθέντων σε ΣΔΕΥ/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αρμοδιότητας της ΠΔΕ Κρήτης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών

9ΑΖ846ΝΚΠΔ-ΑΒΩΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΘΕΝΤΩΝ ΣΤΑ ΣΔΕΥ_ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ23 & ΠΕ30 2023-24 .
Μετάβαση στο περιεχόμενο