Απόφαση προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιόριστων(ΦΕΚ 2064/ΤΓ’/16-8-2023) σε ΣΔΕΥ/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αρμοδιότητας της ΠΔΕ Κρήτης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών.

9Ν3Π46ΝΚΠΔ-ΘΝ4ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΕΠ ΣΤΑ ΣΔΕΥ_ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο