Κύρωση του τελικού ενιαίου αξιολογικού, κατά φθίνουσα σειρά, πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση με επιλογή θέσεων διευθυντών/ντριων των σχολικών μονάδων Ημερήσιο Γυμνάσιο Καντάνου, Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ) Χανίων, Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Βάμου και Ημερήσιου Γυμνασίου Χώρας Σφακίων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

6ΑΨΟ46ΝΚΠΔ-ΑΦ4_Απόφαση 22.08.23

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο