Απόφαση οριστικής τοποθέτησης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών που: α) έχουν διοριστεί σε ΣΔΕΥ/ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης (ΦΕΚ 1927/Τ΄Γ/16-8-2022), β) αιτούνται βελτίωσης θέσης εντός περιοχής διορισμού, γ) έχουν μεταταχθεί σε ΣΔΕΥ/ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης( ΦΕΚ 1786 /Τ Γ’/27-7-2022)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ_ΜΕΤΑΤΑΧΘΕΝΤΩΝ_ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΕΠ ΣΤΑ ΣΔΕΥ_ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. 9Λ2Κ46ΜΤΛΗ-ΖΩ7
Μετάβαση στο περιεχόμενο