Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης (Φορέας: 1019-206-9901000) περιόδου Απριλίου 2023

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 90Η846ΜΤΛΗ-8Γ1
Μετάβαση στο περιεχόμενο