ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΣΕΠ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο