Πρόσκληση υποψηφίων εγγεγραμμένων στον κυρωμένο τελικό ενιαίο αξιολογικό, κατά φθίνουσα σειρά, πίνακα μοριοδότησης διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ηρακλείου, για υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση στην κενή θέση του Πρότυπου Γυμνασίου Ηρακλείου.

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο