Κύρωση Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Μοριοδότησης και Επικουρικού Πίνακα Επιλογής, κατά φθίνουσα σειρά, υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση με επιλογή για τη θέση Διευθυντή/ντριας του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας (ΣΕΠ) Ηρακλείου Κρήτης

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής Διευθυντή/ντριας στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης, την Κύρωση Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Μοριοδότησης και Επικουρικού Πίνακα Επιλογής, κατά φθίνουσα σειρά, υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση με επιλογή για τη θέση Διευθυντή/ντριας του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας (ΣΕΠ) Ηρακλείου Κρήτης.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που αναγράφονται στον Πίνακα Α΄(Τελικός Αξιολογικός Πίνακας Μοριοδότησης) της συνημμένης Απόφασης, θα πρέπει να υποβάλουν εγγράφως την δήλωσή τους για την αποδοχή της θέσης του/της Διευθυντή /ντριας έως την Πέμπτη 20/04/2023 και ώρα 15:00 μ.μ.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης (Λεωφ. Κνωσού 6, Ηράκλειο ) ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e-mail: mail@kritis.pde.sch.gr.

Μετάβαση στο περιεχόμενο