1)Ανακοινοποίηση στο ορθό : Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός κατά φθίνουσα σειρά πίνακας μοριοδότησης αντικειμενικών κριτήριων δεκτών υποψήφιων για την πλήρωση με επιλογή των θέσεων διευθυντών των Πρότυπων Σχολείων και των Πειραματικών Σχολείων Κρήτης. 2) Πίνακας υποψήφιου εξεταστέου στη γνώση ξένης γλώσσας

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά του προσωρινού ενιαίου αξιολογικού κατά φθίνουσα σειρά πίνακα μοριόδοτησης αντικειμενικών κριτήριων δεκτών υποψήφιων για την πλήρωση με επιλογή των θέσεων διευθυντών των Προτύπων Σχολείων και των Πειραματικών Σχολείων Κρήτης

από την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 έως την ΤΡΙΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 και ώρα 14:00

Μετάβαση στο περιεχόμενο