Πίνακες Δεκτών και Μη Δεκτών μετά την εξέταση των ενστάσεων υποψηφίων για πλήρωση με επιλογή θέσεων Διευθυντών/ντριων των Προτύπων Σχολείων και των Πειραματικών σχολείων Κρήτης

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο