Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών της περ. γ) της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν.4823/21 (ΦΕΚ 136/τ. Α΄/03-08-21), όπως ισχύει, στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου και Λασιθίου.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών Τ.Σ.Ε. Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου & Λασιθίου(13.1.23)
Μετάβαση στο περιεχόμενο