Οριστικοί πίνακες υποψηφίων εποπτών-εκπαιδευτικών για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. περιόδου 2022-2023

Kατόπιν εξέτασης των ενστάσεων που υποβλήθηκαν, ανακοινώνεται σήμερα ο οριστικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων εποπτών-εκπαιδευτικών.

Από Δευτέρα, 10/10/2022 θα αρχίσει η κατανομή των εκπαιδευτικών στα ΕΠΑ.Λ. εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία τμημάτων του Μεταλυκειακού Έτος –Τάξης Μαθητείας.

Η κατανομή των εποπτών-εκπαιδευτικών στα ΕΠΑ.Λ. θα γίνει με βάση την πρώτη επιλογή των υποψηφίων εποπτών-εκπαιδευτικών, τα ισχύοντα περί αναθέσεως του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας, και πριν την έκδοση της απόφασης λειτουργίας τμημάτων.

Η δεύτερη επιλογή ΕΠΑ.Λ.-ειδικότητας των υποψηφίων εποπτών-εκπαιδευτικών λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη αναγκών σε ειδικότητες – τμήματα που δεν καλύφθηκαν από τις πρώτες επιλογές.

Υπενθυμίζεται ότι εκπαιδευτικός του ΕΠΑ.Λ., μπορεί να συμμετέχει στη διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας με μέγιστο αριθμό ωρών έως εννέα (9) ώρες ανά εβδομάδα.

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο