Απόφαση Πρόσληψης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ, Πλήρους και Μειωμένου Ωραρίου με σύμβαση ορισμένου χρόνου, αγγλόφωνων τμημάτων διδασκαλίας ξένης ή μητρικής γλώσσας εκτός της Ελληνικής, του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2022-2023

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΕΠ 2022-2023

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο