Κυρωμένοι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα τοποθετούμενων και μη τοποθετούμενων εκπαιδευτικών για πλήρωση λειτουργικών κενών με απόσπαση στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Κρήτης, για το διδακτικό έτος 2022-2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο