Απόφαση τοποθέτησης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(ΕΕΠ), κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών σε ΣΔΕΥ/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

9Ε4Η46ΜΤΛΗ-ΤΕΡ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΤΙΘΕΝΤΩΝ ΕΕΠ ΣΤΑ ΣΔΕΥ_ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
Μετάβαση στο περιεχόμενο