Πρόσκληση Πλήρωσης κενούμενων θέσεων μελών παιδαγωγικής ομάδας (Π.Ο.) του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) Ανωγείων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ( από Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022 έως και τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022)

Πρόσκληση πλήρωσης κενούμενων θέσεων μελών παιδαγωγικής ομάδας (Π.Ο.) του Κέντρου Εκπαίδευσης για  το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) Ανωγείων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο