Κύρωση Αξιολογικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π), κλάδου ΠΕ 25- Σχολικών Νοσηλευτών, για πρόσληψη σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης για το διδακτικό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο τοπικής πρόσκλησης.

97ΜΑ46ΜΤΛΗ-0Α4 ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο