ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ) ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Επί του ανωτέρω πίνακα οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, από 19/11/21 έως 23/11/21. Οι

Περισσότερα

«Δύο αιώνες μετά… εκπαιδευτικοί και μαθητές επιστρέφουν στο πρώτο Σχολείο Αλληλοδιδακτικής στην Κρήτη»
Διήμερη Εκπαιδευτική Δράση στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο