Απόφαση κύρωσης τελικού αξιολογικού κατά φθίνουσα σειρά πίνακα υποψηφίων για πλήρωση της θέσης του Συντονιστή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης για τη Μαθητεία

Κύρωσης τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Συντονιστριών της Π.Δ.Ε. Κρήτης για τη Μαθητεία
Μετάβαση στο περιεχόμενο