ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ.

Επί του συνημμένου πινάκα οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, από 23/11/21 έως 25/11/21. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης στην ηλεκτρονική διεύθυνση : mail@kritis.pde.sch.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο